Schowek Twój schowek jest pusty
Twój koszyk jest pusty ...
Zmiana języka
PolskiAngielski
Kategorie
Wydawnictwa
Polecamy
Strona główna » Regulamin

RegulaminREGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ WOJBAR


POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin obowiązuje przy zawieraniu transakcji drogą elektroniczną pomiędzy księgarnią internetową Wojbar,a konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu  
    Cywilnego.
2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.wojbar.pl prowadzi Firma Handlowo Usługowa WOJBAR5 Anna Zagała zarejestrowana w Chorzowie przy ul. Katowickiej
    59c/7, NIP 627-118-09-51, Regon 240811793, Adres korespondencyjny: Księgarnia Naukowo-Medyczna, ul. Panewnicka 96, 40-761 Katowice.
3. W celu prawidłowego korzystania z naszego sklepu wymagane są:
   -komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
   -dostęp do poczty elektronicznej,
   -przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji min 15, Internet Explorer w wersji min 9, Opera w wersji min 10, Google Chrome w wersji min 12, Safari w wersji min 4
   (nie gwarantujemy poprawnej pracy sklepu na starszych wersjach przeglądarek),
   -włączona w przeglądarce internetowej obsługa Cookies oraz Javascript.
 
OFERTA
4. Wszystkie ceny podane w sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Nie zawierają ewentualnych ceł (przy wysyłce za granicę)
    ani kosztów wysyłki. Koszty dostawy są wskazane w trakcie wybierania produktów i dodane do ceny produktów na końcu zamówienia.
5. Zawartość witryny internetowej wojbar.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego - pełni jedynie rolę informacji handlowej. Sklep zastrzega sobie prawo do  
    zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i usuwania towarów z oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu  
    bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków
    akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
6. Dokładamy wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w księgarni książek, były zgodne z rzeczywistością. W każdym przypadku, gdy dane prezentowane na witrynie
    internetowej sklepu w dniu złożenia przez klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością klient ma prawo odstąpienia od umowy na zasadach niezgodności
    towaru z umową.

ZAMÓWIENIA
7. Zamówienia są przyjmowane przez stronę wojbar.pl, e-mailem pod adresem sklep@wojbar.pl lub księgarnia.wojbar@tlen.pl i telefonicznie +48 (32)2563042, 881695070
8. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest przyjęcie zamówienia do realizacji, które następuje po wciśnięciu przez klienta przycisku „Zamawiam i płącę”. Fakt ten jest
    utrwalony w systemie informatycznym sprzedawcy a potwierdzeniem dla klienta jest wysłanie kopii umowy na adres e-mail.
9. Warunkiem realizacji zamówienia jest:
  - prawidłowe podanie wszystkich wymaganych w formularzu danych, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie 
    zamówienia
  - wpłynięcie pieniędzy na konto sprzedawcy dla zamówień płatnych przelewem oraz dla zamówień literatury zagranicznej sprowadzanej na indywidualne zamówienie
  - pomyślna autoryzacja przez bank Klienta transakcji płatnych kartą kredytową lub płatnościami elektronicznymi
  - zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
10. Niespełnienie powyższych warunków najpóźniej w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia powoduje rozwiązanie umowy sprzedaży
11. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty (np. od osób
      notorycznie nieodbierających przesyłek za pobraniem.)
12. Za zamówione produkty można płacić gotówką przy odbiorze, kartą kredytową, płatnościami elektronicznymi lub przelewem.
13. W przypadku wybrania płatności przelewem zamawiający dokonuje wpłaty na konto bankowe w ING Banku Śląskim 14 1050 1243 1000 0023 2582 7489. Po otrzymaniu
      potwierdzenia wpływu środków na konto, sklep wysyła zamówione towary na podany w zamówieniu adres.
14. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie faktura VAT, które klient otrzymuje wraz z towarem.
15. Klient może wprowadzić zmiany lub wycofać złożone zamówienie do momentu wysłania przesyłki. Zmian można dokonać telefonicznie +48 (32)2563042, 881695070
      lub e-mailem pod adresem sklep@wojbar.pl lub ksiegarnia.wojbar@tlen.pl Klient nie może anulować zamówienia, gdy towar został wysłany.
16. Do wartości zamówionych towarów doliczane są koszty przesyłki zgodne z wyborem sposobu dostawy wybranego przez klienta. Łączna wartość zamówienia to wartość 
      zamówionych produktów plus koszt dostarczenia przesyłki.
 
DOSTAWA
17. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób
18. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który zwykle upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze 
      sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie
      czasu najdłuższego z podanych. W sytuacjach wyjątkowych sklep internetowy zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia po uprzednim
      poinformowaniu Klienta, który w takim wypadku ma prawo odstąpić od umowy.
19. Wydanie zakupionego towaru następuje w momencie przekazania przesyłki przez przedstawiciela firmy spedycyjnej, odbioru w paczkomacie lub osobistego odbioru
      w  siedzibie sprzedawcy. Szczegółowe informacje na temat sposobu, czasu i kosztów dostawy można znaleźć na stronie księgarni.
 
REKLAMACJE
20. W każdym przypadku niezgodności towaru z umową (np. wady w druku) wszystkie produkty objęte są 24-miesięczną gwarancją sprzedawcy. Reklamacje można składać 
      poprzez formularz na stronie sklepu, Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.
21. Zaleca się sprawdzenie w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej zawartości przesyłki pod kątem kompletności i uszkodzeń mechanicznych, które mogły powstać 
      podczas transportu. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub uszkodzeń, klient ma prawo bezwzględnie zażądać od kuriera spisania protokołu reklamacyjnego
      potwierdzającego zaistniały fakt. Jeżeli opakowanie było uszkodzone lub mogło sugerować uszkodzenie zawartości (rozerwanie, stłuczenie, zalanie, zerwanie taśmy
      firmowej, przepakowanie) - odpowiednia informacja powinna znaleźć się w protokole szkody. Po spisaniu protokołu szkody prosimy poinformować nas o zaistniałym fakcie
      oraz przesłać protokół e-mailem (sklep@wojbar.pl lub ksiegarnia.wojbar@tlen.pl ) lub na adres sprzedawcy (Księgarnia Medyczna ul. Panewnicka 96, 40-761 Katowice)
22. Towary z wadami technicznymi lub uszkodzone podczas dostawy, klient powinien niezwłocznie zgłosić sprzedawcy. W trakcie tego zgłoszenia nasz pracownik uzgodni
      dogodny sposób wymiany. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem lub z przerzuconym kosztem nadania bez uprzedniego uzgodnienia.
23. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Prosimy jeśli to możliwe dołączyć
      dowód zakupu (paragon lub fakturę).
24. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe, sklep zaproponuje rabat lub zwróci nabywcy poniesione koszty.

ZWROTY
25. Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty
      odebrania przesyłki.Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie został w żaden sposób zniszczony.
26. W przypadku literatury obcojęzycznej sprowadzanej na indywidualne zamówienie, której ceny zależą od kursu walut - prawo zwrotu nie przysługuje. W sytuacjach
      szczególnych prosimy o kontakt bezpośredni.
27. Zwracany towar prosimy odsyłać - jeśli to możliwe - razem z otrzymanym dokumentem sprzedaży i pisemną deklaracją zwrotu , odpowiednio zabezpieczony przed
      uszkodzeniem. Pieniądze za oddany towar wraz z kosztami wysyłki najtańszym sposobem dostępnym w naszej ofercie zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jak
      w ciągu 14 dni, bezpośrednio lub przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.
28. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
29. Składając zamówienie, klient świadomie i dobrowolnie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji
      zamówienia. Brak powyższej zgody uniemożliwia realizację zamówienia
30. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu wojbar.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
      z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
     uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”. Szczegóły dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zostały ujęte w Polityce Prywatności
31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw
      konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez towar niebezpieczny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
     (Dz. U.Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).

Przejdź do strony głównej
partnerzy
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl